Wpisowe i nagrody - Sława 2022

Wpisowe do turniejów  65 Międzynarodowego Kongresu Brydża Sportowego - Sława 2022   (od osoby)

 

Rodzaj ulgi / Turniej

Puchar
 Lata ***

Turniej
otwarcia

GPPP

Kongresowy

Wczasowy

Memoriał

Jurka Rymwida

 Brak

50 zł

50 zł

100 zł

70 zł

60 zł

80 zł

Członkowie PZBS

40 zł

40 zł

80 zł

50 zł

40 zł

60 zł

Seniorzy* oraz Juniorzy

30 zł

30 zł

60 zł

40 zł

30 zł

50 zł

Młodzież szkolna

20 zł

20 zł

40 zł

30 zł

20 zł

30 zł

* Seniorzy z wpisem w Cezarze: Zniżka Tak
** Turnieje dodatkowe (tzw. EXy) – wszyscy bez zniżek 20 zł od osoby
***  - ćwierćfinały, półfinały i finał  teamów  (Puchar Lata)– całość wpisowego, czyli 100 % na nagrody

We wszystkich turniejach pobierane będzie ok. 10 % na nagrody długofalowe i 10 % na środki dezynfekujące.

       Przypominamy, że prowadzone będą dwie klasyfikacje długofalowe (kongresowa i wczasowa), za które przewidziane są nagrody finansowe lub rzeczowe. Nieodebrane nagrody (rzeczowe i finansowe) wręczane na uroczystości zakończenia Kongresu (2 lipca 2022 r., godz. 17.00) przechodzą na fundusz organizatora.

...regulamin turnieju Teamów - Puchar LATA - Sława'22>>                                 .. regulamin długiej fali - Sława'22 >>

 1. We wszystkich turniejach rozgrywanych w ramach 65.MKBS-Sława 2022 obowiązują regulaminy  i przepisy MPB oraz PZBS, a w szczególności Polityka Systemowa. Dopuszcza się stosowanie 2 karo w znaczeniu Multi po każdym otwarciu 1 trefl.
 2. Zgłoszenia do turniejów będą przyjmowane do 10 min. przed rozpoczęciem zawodów (później tylko za zgodą sędziego głównego)
 3. Okres reklamacyjny wynosi:
  1. w turnieju teamów oraz K-11 - 10 min od zakończenia turnieju,
  2. w turniejach popołudniowych i wieczornych do rozpoczęcia porannego turnieju,
  3. w turniejach porannych do końca turnieju popołudniowego.
 4. Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i e-papierosów oraz wnoszenia alkoholu na salę gry oraz zakaz korzystania z telefonów komórkowych itp. urządzeń.
 5. Osoby zgłaszające swój udział w turniejach wyrażają bezwarunkową i bezterminową zgodę  na filmowanie imprezy oraz na nieodpłatne wykorzystanie serwisu fotograficznego i filmowego oraz podawanie danych dotyczących uczestników wszystkich turniejów w ramach 65.MKBS-Sława'2022 dla potrzeb własnych organizatora.
 6. W turniejach zawodnicy indywidualnie zdobywają punkty długofalowe (PDF)  do klasyfikacji łącznej.
 7. Każdy uczestnik Kongresu składa dobrowolnie  imienne oświadczenie w biurze zawodów dotyczące stanu zdrowia i podaje swoje dane kontaktowe do wykorzystania przez organizatora tylko w krytycznych sytuacjach.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione oraz nie ubezpiecza uczestników i osób towarzyszących od nieszczęśliwych wypadków -  w tym od chorób, pandemii itp. w czasie trwania całego Kongresu.


             Klasyfikacja Kongresowa (minimum 10  nagród), w zależności od frekwencji wysokość nagród może ulec zmianie.

* 1 miejsce           - 2 000 zł

* 2 miejsce           - 1 200 zł

* 3 miejsce            -  800  zł

* 4 miejsce              - 500  zł

*5-8 miejsce            - 300 zł

                       oraz nagrody specjalne:

* najlepsza kobieta                     – 300,- zł

* najlepszy junior                       - 300,- zł

            Klasyfikacja Wczasowa ufundowana przez  Pensjonat Słoneczko 
   (5 nagród  rzeczowych).
Przewidziano także specjalne  nagrody rzeczowe tzw. "niespodzianki" w klasyfikacji wczasowej losowane wśród obecnych na zakończeniu danych imprez! (zakończenie z drobnym poczęstunkiem w Pensjonacie Słoneczko)!!

Miejsca gry 65. Międzynarodowego Kongresu Brydżowego -  SŁAWA’2022

-  Pawilon przy jeziorze - teren SCKiW (dawny OSiR),
-  Pensjonat "Słoneczko"
-  Bar „u Dudka " - na Sławskim rynku,
-  Pensjonat "Passat"
- "Hetron" i "Aquarium" - rezerwa

Pozostałe imprezy gramy w  Pawilonie SCKiW,  w Pensjonacie "Słoneczko", w "Passacie" i Barze "U Dudka"