Wpisowe i nagrody - Sława 2021

Wpisowe do turniejów  64. Wczasów 
Brydżowych  – SŁAWA’2021

 

OPŁATY

Puchar Lata *

(półfinał

i finał ***)

Turnieje Kongresowe

Turnieje Wczasowe

Turnieje Otwarte

(Exy)

Turniej Zakończenia

(3 minisesje)

mem. Jurka Rymwida

Turniej Otwarcia

Bez zniżek:

300 zł

od drużyny

60+10 zł**

60 zł

40 zł

70 zł

50 zł

Członkowie PZBS:

200 zł

od drużyny

50+10 zł**

40 zł

30 zł

60 zł

40 zł

Ulgowe:

(seniorzy, juniorzy)

160 zł

od drużyny

40+10 zł**

30 zł

20 zł

50 zł

30 zł

Młodzież Szkolna oraz członkowie honorowi PZBS:

120 zł

20+10 zł**

20 zł

20 zł

30 zł

20 zł

Młodzież Szkolna

(bez prawa do nagród):

80 zł

10+10 zł**

15 zł

10 zł

20 zł

15 zł

 

*- opłata dotyczy eliminacji i ćwierćfinału - drużyny, które odpadną w elminacjach otrzymają dwie startówki na Wczasowy Turniej Par - wtorek, godz. 10.00

** -: 10 zł  na środki dezynfekując sprzęt i miejsca gry

***  - półfinał i finał  teamów  (Puchar Lata)– opłata dodatkowa 50 zł bez zniżek (100 % na nagrody) od drużyny

We wszystkich turniejach pobierane będzie ok. 10 % na nagrody długofalowe i 10 % na środki dezynfekujące.

       Przypominamy, że prowadzone będą dwie klasyfikacje długofalowe (kongresowa i wczasowa), za które przewidziane są nagrody finansowe lub rzeczowe. Nieodebrane nagrody (rzeczowe i finansowe) przechodzą na fundusz organizatora.

...regulamin turnieju Teamów - Puchar LATA - Sława'21>>                                 .. regulamin długiej fali >>

 1. We wszystkich turniejach rozgrywanych w ramach 64.MKBS-Sława 2021 obowiązują regulaminy  i przepisy MPB oraz PZBS, a w szczególności Polityka Systemowa. Dopuszcza się stosowanie 2 karo w znaczeniu Multi po każdym otwarciu 1 trefl.
 2. Zgłoszenia do turniejów będą przyjmowane do 5 min. przed rozpoczęciem zawodów (pózniej tylko za zgodą sędziego głównego)
 3. Okres reklamacyjny wynosi:
  1. w turnieju teamów oraz K-11 - 10 min od zakończenia turnieju,
  2. w turniejach popołudniowch i wieczornych do rozpoczęcia porannego turnieju,
  3. w turniejach porannych do końca turnieju popołudniowego.
 4. Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i e-papierosów oraz wnoszenia alkoholu na salę gry oraz zakaz korzystania z telefonów komórkowych itp urządzeń.
 5. Osoby zgłaszające swój udział w turniejach wyrażają bezwarunkową i bezterminową zgodę  na filmowanie imprezy oraz na nieodpłatne wykorzystanie serwisu fotograficznego i filmowego oraz podawanie danych dotyczących uczestników wszystkich turniejów w ramach 64.MKBS-Sława'2021 dla potrzeb własnych organizatora.
 6. W turniejach zawodnicy indywidualnie zdobywają punkty długofalowe (PDF)  do klasyfikacji łącznej.
 7. Każdy uczestnik Kongresu składa imienne oświadczenie w biurze zawodów dotyczące stanu zdrowia i podaje swoje dane kontaktowe do wykorzystania przez organizatora tylko w krytycznych sytuacjach.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione oraz nie ubezpiecza uczestników i osób towarzyszących od nieszczęśliwych wypadków -  w tym od pandemii w czasie trwania całego Kongresu .


             Klasyfikacja Kongresowa (minimum 10  nagród), w zależności od frekwencji wysokość nagród może ulec zmianie.

* 1 miejsce           - 2 000 zł

* 2 miejsce           - 1 200 zł

* 3 miejsce            -  800  zł

* 4 miejsce              - 500  zł

*5-8 miejsce            - 300 zł

                       oraz nagrody specjalne:

* najlepsza kobieta                     – 200,- zł

* najlepszy junior                       - 200,- zł


 

            Klasyfikacja Wczasowa ufundowana przez  Pensjonat Słoneczko    (5 nagród  rzeczowych)
Przewidziano także specjalne  nagrody rzeczowe tzw "niespodzianki" w klasyfikacji wczasowej losowane wśród obecnych na zakończeniu danych imprez! (zakończenie z drobnym poczęstunkiem w Pensjonacie Słoneczko)!!

Miejsca gry 64. Wczasów Brydżowych -  SŁAWA’2021

-  Pawilon przy jeziorze - teren SCKiW (dawny OSiR),
-  Pensjonat "Słoneczko"
-  Bar „u Dudka " - na Sławskim rynku,
-  Pensjonat "Passat"
- "Hetron" i "Aquarium" - rezerwa

Pozostałe imprezy gramy w  Pawilonie SCKiW,  w Pensjonacie "Słoneczko", w "Passacie" i Barze "U Dudka"