Wpisowe i nagrody - Sława 2020

 

Wpisowe do turniejów  63. Wczasów 
Brydżowych  – SŁAWA’2020

OPŁATY

 

Turnieje Kongresowe
 

Turnieje Wczasowe
 

Turnieje Otwarte

Turniej Zakończenia
(4 minisesje)

mem. Jurka Rymwida

Turniej Otwarcia 2 lipca 2020 r.
(czwartek)
z poczęstunkiem

Bez zniżek:

 

80+10 zł**

60 zł

40 zł

80 zł

50 zł

Członkowie PZBS:

 

50+10 zł**

40 zł

30 zł

60 zł

40 zł

Ulgowe:
(seniorzy, juniorzy)

 

40+10 zł**

30 zł

20 zł

50 zł

30 zł

Młodzież Szkolna oraz członkowie honorowi PZBS:

 

30+10 zł**

20 zł

20 zł

30 zł

20 zł

Młodzież Szkolna
(bez prawa do nagród):

 

20+10 zł**

15 zł

10 zł

20 zł

15 zł

 

** -: 10 zł  na środki dezynfekując sprzęt i miejsca gry

***  - finał Teamów – opłata dodatkowa 50 zł bez zniżek

Karnety na poszczególne turnieje (kongresowe lub wczasowe ) - zakup przez internet do 30 czerwca 2020 r., wpłaty na nr konta: 40 1750 0012 0000 0000 3403 0766 (proszę podać swój nr PID z CEZARa z dopiskiem za jaki karnet).

 • kongresowe tzw zielone: normalny 550,  ulgowy 490
 • wczasowe - tzw czarne; normalny 210, ulgowy 160

W eliminacjach do Międzynarodowych Mistrzostw Polski Par Seniorów w Brydżu Sportowym będzie pobierana doidatkowa opłata 10 zł (odprowadzana do PZBS)

We wszystkich turniejach pobierane będzie ok. 10 % na nagrody długofalowe i 10 % na środki dezynfekujące.

       Przypominamy, że prowadzone będą dwie klasyfikacje długofalowe (kongresowa i wczasowa), za które przewidziane są nagrody finansowe lub rzeczowe. Nieodebrane nagrody (rzeczowe i finansowe) przechodzą na fundusz organizatora.

...regulamin turnieju Teamów - Sława>>                                 .. regulamin długiej fali >>

 1. We wszystkich turniejach rozgrywanych w ramach 63.MKBS-Sława 2020 obowiązują regulaminy  i przepisy MPB oraz PZBS, a w szczególności Polityka Systemowa. Dopuszcza się stosowanie 2 karo w znaczeniu Multi po każdym otwarciu 1 trefl.
 2. Zgłoszenia do turniejów będą przyjmowane do 5 min. przed rozpoczęciem zawodów (pózniej tylko za zgodą sędziego głównego)
 3. Okres reklamacyjny wynosi:
  1. w turnieju teamów oraz K-11 - 10 min od zakończenia turnieju,
  2. w turniejach popołudniowch i wieczornych do rozpoczęcia porannego turnieju,
  3. w turniejach porannych do końca turnieju popołudniowego.
 4. Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i e-papierosów oraz wnoszenia alkoholu na salę gry oraz zakaz korzystania z telefonów komórkowych itp urządzeń.
 5. Osoby zgłaszające swój udział w turniejach wyrażają bezwarunkową i bezterminową zgodę  na filmowanie imprezy oraz na nieodpłatne wykorzystanie serwisu fotograficznego i filmowego oraz podawanie danych dotyczących uczestników wszystkich turniejów w ramach 63.MKBS-Sława'2020 dla potrzeb własnych organizatora.
 6. W turniejach zawodnicy indywidualnie zdobywają punkty długofalowe (PDF)  do klasyfikacji łącznej.
 7. Każdy uczestnik Kongresu składa imienne oświadczenie w biurze zawodów dotyczące stanu zdrowia i podaje swoje dane kontaktowe do wykorzystania przez organizatora tylko w krytycznych sytuacjach.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione oraz nie ubezpiecza uczestników i osób towarzyszących od nieszczęśliwych wypadków -  w tym od pandemii w czasie trwania całego Kongresu .


             Klasyfikacja Kongresowa (minimum 10  nagród), w zależności od frekwencji wysokość nagród może ulec zmianie.

* 1 miejsce           - 2 000 zł

* 2 miejsce           - 1 200 zł

* 3 miejsce            -  800  zł

* 4 miejsce              - 500  zł

*5-8 miejsce            - 300 zł

                       oraz nagrody specjalne:

* najlepsza kobieta                     – 200,- zł

* najlepszy junior                       - 200,- zł


 

            Klasyfikacja Wczasowa ufundowana przez  Pensjonat Słoneczko    (5 nagród  rzeczowych)
Przewidziano także specjalne  nagrody rzeczowe tzw "niespodzianki" w klasyfikacji wczasowej losowane wśród obecnych na zakończeniu danych imprez! (zakończenie z drobnym poczęstunkiem w Pensjonacie Słoneczko)!!

Miejsca gry 63. Wczasów Brydżowych -  SŁAWA’2020

-  Pawilon przy jeziorze - teren SCKiW (dawny OSiR),
-  Pensjonat "Słoneczko"
-  Bar „u Dudka " - na Sławskim rynku,
-  Pensjonat "Passat"
- "Hetron" i tzw. Galery - rezerwa

Pozostałe imprezy gramy w  Pawilonie SCKiW,  w Pensjonacie Słoneczko, w "Passacie" i Barze "U Dudka"