Otwarty O-4

<< < 123456789101112131415161718192021 > >>
  <   >  

 
 numerykont
rakt
grawistlewzapis%
N-SE-WNSEWNSEW

ROZDANIE 8

W
nikt

S  10 8 7 4
H  J 8 7
D  10 9 2
C  K J 2
 
S  A
H  A K 5 3
D  6 5 3
C  A 9 7 5 4
8S  9 3
H  6 4 2
D  A K Q J 7 4
C  6 3
 S  K Q J 6 5 2
H  Q 10 9
D  8
C  Q 10 8
 
Liczba lew do wzięcia:
 ntSHDC  ntSHDC
N27212 E105111210
S27212 W105111210
Minimax: 6D E, -920
Analiza programem DeepFinesse ©1999 Wiliam Bailey

 

 Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-07-08 o 19:33:00